Вижте отвисоко как върви реконструкцията на ул. „Крайезерна“ в Бургас

Продължава реконструкцията на улица „Крайезерна“ в Бургас. Дейностите са част от проекта „Обновяване на градската жизнена среда в Северната промишлена зона и южна промишлена зона“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
Стойността на проекта е над 14,5 млн. лв. Изпълнител е Консорциум „Пътни строежи 2001 Бургас Крайезерна“ДЗЗД, съставено от „Пътни строежи2001“ АД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, австрийската фирма „Битумина“ ГмбХ и бургаската „Даскон“ЕООД.

Снимки Дрон Бургас

Езерото Вая, засенто с рдон Индустриалната зона, заснета с дрон Строежът отвисоко Бъдещата ул. Крайезерна, заснета с дрон Новата зона, отвисоко Машините работят, вижда се и с дрон Индустриалната зона отвисоко

Comments are closed.