Slide Видео реклама от DronBurgas

Презентацията на всеки един бизнес е от основно значение на само за неговото развитие, но и оцелаване на конкурентния пазар.

 Изработката на рекламен видеоклип е съществена част от маркетинговата стратегия на всеки екип. Можем да помогнем в тази насока на всеки вид бизнес, независимо дали става въпрос на развита компания или начинаещ проект, като реализираме процесът на създаване на качествена реклама.

Процесът в създаването на рекламен видеоклип е предизвикателство, което нашият екип, винаги приерма с най-голям интерес и отговорност. Това, което гарантираме на нашите клиенти и партньори е отношение, хъс, професионализъм и качество. Можем да поемем целия процес по създаването на рекламен продукт, както и самостоятелни монтаж или заснемане на обекти или предмети. Ще ни отличите с лесната комуникация и гъвкавост.

ЦЕЛ

При първа среща с клинета ще се запознаем с неговата представа за визуализация на бизнеса. Ще обсъдим заедно крайната цел и ще изработим стратегия, която ще реализираме в последователност.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Времето на рекламата също е сред основните фактори, от които зависи нейният ефект. В зависимост от вида бизнес, нейната дължина може да е различна – кратка и атрактивна или пък по-продължителна с повече конкретика. Във всеки случай не бива да се преминава границата на отегчение, която също може да бъде различна.

СЪЩНОСТ

Съдържанието на рекламата също може да варира в зависимост от представяната дейност или продукт. То зависи преди всичко от аудиторията, която гоним. След като фиксираме крайния зрител, ще излязат наяве и точното съдържание на рекламата.

ЗРИТЕЛИ

Подборът на желаната аудитория ще подпомогне целта на рекламата, тъй като ще се фокусира основно върху търсените клиенти от нея. Т.нар. таргетиране във всички реклами води до по-голям успех в бизнеса, тъй като намира точните потенциални клиенти.

Портфолио