32 години по-късно: Между Вая и Черно море пак ще има истински канал (видео)

През следващите години ще се търсят пари, с които районът да стане подходящ за почивка, спорт и риболов

Тонове боклуци са били извадени през последните няколко седмици от канала, който свързва езерото Вая с Черно море. Сред отпадъците е имало печки, метални отпадъци, гуми, дървени шкафчета, които са стигнали дотам по неведоми пътища. Това призна областният управител на Бургас Вълчо Чолаков по време на днешната инспекция на почистващите дейности в канала.

Цялостно почистване на канала не е правено от 1986 година, а едва преди 7-8 години са предприети някакви частични мерки в тази насока. Поради тази причина намиращите се в близост складове се наводняват при всеки дъжд, тъй като водата не може да се отича нормално.

При последното наводнение през 2014 година дойдохме, огледахме района и решихме, че тъй като нямаме пари най-малкото може да пуснем една група затворници, които могат да изкосят тръстиката, която се намира в канала.“ заяви Чолаков.

Тези мерки обаче се оказали недостатъчни, тъй като тръстиката избоявала само след няколко седмици. Сегашното почистването се извършва като част от проект, спечелен от Областна администрация – Бургас. Предвижда се да бъдат почистени около 400 метра от общо 700 метра канал, тъй като за толкова стигал бюджетът по програмата.

Изпълнението е изцяло с естествени материали. Ще бъдат ремонтирани откосите на канала, ще бъдат извадени всички наносни материали – тиня, дървета и боклуци през следващите 9 месеца. Стойността на целия проект е около 400 хил, евро. Самото почистване и правенето на дигата е на стойност около 170 хил. евро“ заяви Вълчо Чолаков.

Областна администрация ще търси вариант за финансирано почистването и на останалата част от канала. На по-следващ етап ще се мисли как да бъде озеленена зоната около него, така че да бъде подходяща за почивка, спорт и риболов.

Share Post :

More Posts